Kontakt

POŘADATEL / PRODUKCE, DRAMATURGIE A SPONZORING FESTIVALU
mm music s.r.o.
Tomáš Mokrý
produkce a dramaturgie festivalu

mobil: + 420 734 641 058

e-mail: tomas.mokry@mmmusic.cz
Jan Musil
sponzoring a produkce prodejních míst festivalu

mobil: + 420 776 117 788

e-mail: jan.musil@mmmusic.cz


MARKETING, REKLAMA A PR FESTIVALU
team agency s.r.o.